Aus Mäng Teises ja madalamates liigades ning naiste liigades

Ausa mängu määratlus

Aus mäng väärtustab ausas konkurentsis saavutatud tulemust. Ausa mängu kontseptsioonis tegutsevad isikud lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides. Aus mäng välistab pettuse, äraostmise, korruptsiooni, dopingu, vägivalla (nii füüsilise kui moraalse), diskrimineerimise, ekspluateerimise ja liialdatud kommertslikkuse.

Ausa mängu põhimõtteid kohustuvad järgima klubid ja nende esindajad ning ametiisikud ja kõik isikud, kes täidavad klubi poolt määratud ametikohustusi, sh treenerid, mängijad, klubi/võistkonna toetajad ja teised pealtvaatajad.

Eeltoodud isikud peavad hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJL-i poolt organiseeritud või korraldatud mängu või võistluste aususe põhimõtet ning kohustub tegema EJL-ga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu.

Ausa mängu põhimõtteid ei ole muuhulgas järginud isik, kes:

-          on aktiivselt või passiivselt seotud või üritab ennast siduda pettuse, altkäemaksu või korruptsiooniga jalgpallialases tegevuses;

-           kasutab tema jalgpallialase tegevuse kaudu talle teatavaks saanud mitteavalikustatud informatsiooni, mis kahjustab või võib kahjustada mängu või EJL-i poolt tunnustatud võistluste aususe põhimõtteid;

-           otseselt või kaudselt mõjutab või üritab mõjutada ükskõik millise otsese või kaudse tegevusega mängukäiku ja/või eelnevalt fikseerida mängu või võistluse tulemust (kokkuleppeline mängutagajärg) olenemata sellest, kas isiku eesmärgiks on saada sellest isiklikku kasu (varalist või mittevaralist); luua kasu saamise võimalus kolmandale isikule või on vastavaks käitumiseks mistahes muu põhjus. Kasu saamise all mõistetakse nii finantsilist kui igasugust muud kasu sh mittevaralist kasu;

-           käitub endale või kolmandale isikule eelise saamiseks viisil, mis avaldab või võib avaldada mõju mängu või võistluse käigule ja/või tulemusele, ning mis on vastuolus EJL-i põhikirjaliste eesmärkidega;

-           isikliku või kolmandate isikute kasu eesmärgil osaleb otseselt või kaudselt panustamises või sellega sarnases tegevuses ennustusmängudes mängu tulemuse või käigu peale EJL-i või tema poolt korraldavatel võistlustel, milles osaleb tema või tema lähedase isiku võistkond. Kasu saamise all mõistetakse nii finantsilist kui igasugust muud kasu;

-           kasutab ja/või edastab teistele talle tema jalgpallilise tegevuse kaudu teatavaks saanud mitteavalikku infot, teeb ebaeetilisi avaldusi, kutsub üles provokatiivsele käitumisele, rikub või võib oma käitumisega rikkuda jalgpalli mainet või EJL-i poolt tunnustatud mängu või võistluste aususe põhimõtet;

-           rikub oma käitumisega üldisi häid käitumisnorme- ja tavasid;

-           edastab spordiüritusel ükskõik millisel viisil üritusega sobimatu sõnumi, sh poliitilise või solvava jms;

-           ei järgi EJL-i ja/või tema organite (sh distsiplinaarorganite) poolt tehtud otsuseid või juhiseid või FIFA või Rahvusvahelise Spordi Arbitraažkohtu (CAS) poolt tehtud otsuseid;

-           põhjustab süüliselt mängu hilinemise või ärajäämise;

-           põhjustab süüliselt mängu katkemise või peatamise või kes vastutab mängu süülise katkemise või peatamise eest;

-           käitub vägivaldselt, provokatiivselt või kasutab ebatsensuurseid väljendeid;

-           käitub eelise saamiseks ebasportlikult;

-           kasutab või üritab kasutada dopingut või kes annab või üritab anda dopingut mängijale kasutamiseks;

-           vabatahtlikult ja viivitamatult ei teavita EJL-i temale tehtud ettepanekust mõjutada mängu või võistluse käiku ja/või tulemust;

-           vabatahtlikult ja viivitamatult ei teavita EJL-i ükskõik millisest talle teada olevast rikkumisest ülaltoodud käitumispõhimõtetes.

 

Ausa mängu hindamine

Sissejuhatus

Ausa mängu propageerimiseks korraldab EJL igal hooajal Teise ja madalamte liigade võistkondadele Ausa mängu konkursi. Ausa mängu konkursi kokkuvõtte tegemisel summeeritakse võistkonna poolt kogutud hindepunktid ning jagatakse hinnatud mängude arvuga. Suurima hinde saanud võistkond on võitja.

Võrdse hinde korral Ausa mängu konkursi paremusjärjestuse määramisel arvestatakse:

a) väiksemat eemaldamiste arvu liigas;
b) väiksemat hoiatuste arvu liigas, v.a kaks (2) hoiatust ühes mängus, mida võetakse arvesse punktis a);
c) väiksem loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu liigas;
d) suuremat maksimumhinnete arvu kõikide kriteeriumite arvestuses;
e) paremat kohta turniiritabelis.

Pärast mängu täidab mängu kohtunik mänguprotokolli sisestades Ausa mängu hindamise vormi.

Hindamismeetodid

Hindamisvormil on esitatud kolm kriteeriumit, mille alusel klubide Ausa mängu väärilist käitumist hinnatakse. Hindamine peaks põhinema pigem positiivsetel kui negatiivsetel aspektidel. Reeglina ei tohiks kõige kõrgemaid punkte anda, kui klubi ei ole välja näidanud positiivset suhtumist.

Hindamiskriteeriumid

1. Punased ja kollased kaardid. Maksimaalsest kümnest (10) punktist arvatakse maha:

-           kollase kaardi eest üks (1) punkti,

-           punase kaardi eest kolm (3) punkt.

Kui mängija või võistkonna ametiisik saab samas mängus teise kollase kaardi, millele järgneb vastavalt reeglitele punane kaart, siis võetakse arvesse ainult punane kaart, st maksimaalsest kümnest (10) punktist arvatakse maha kolm (3) punkt.

Kui aga mängija või võistkonna ametiisik, kes on mängu jooksul saanud kollase kaardi, sooritab uue rikkumise, mille eest talle näidatakse otse punast kaarti, siis võetakse maksimaalsest kümnest (10) punktist maha kokku neli (4) punkti (1+3 punkti).

2. Vastase austamine

-           maksimaalselt kümme (10) punkti,

-           minimaalselt üks (1) punkt.

Mängijatelt oodatakse, et nad austavad Mängureegleid, võistlusjuhendit ja vastaseid. Samuti oodatakse kõigilt Klubiga seotud ametiisikutelt, et ka nemad käituksid vastavalt Ausa mängu põhimõtetele.

Hinnates mängijate käitumist vastasmängijate suhtes, ei tohiks "Punaste ja kollaste kaartide" kriteeriumiga kajastatud rikkumisi arvesse võtta kahekordselt. Samas aga võib kohtunik arvestada nende rikkumiste, mille eest kaart mängijale määrati, tõsidust.

Hindamine peaks põhinema positiivse hoiaku (nt vigastatud vastasmängija aitamine) kajastamisel, mitte rikkumiste rõhutamisel. 

3. Kohtuniku austamine

-           maksimaalselt kümme (10) punkti,

-           minimaalselt üks (1) punkt.

Mängijatelt oodatakse, et nad austavad kohtunikke nii inimestena kui ka otsuste langetajatena. Vältida tuleks "Punaste ja kollaste kaartide" kriteeriumiga kajastatud rikkumiste arvesse võtmist kahekordselt. Samas võib kohtunik arvestada nende rikkumiste tõsidust, mille eest kaart mängijale määrati.

Üldhinne

Üldhinde väljaarvutamiseks liidetakse ühele klubile kõikide kriteeriumite eest antud punktid ja jagatakse 3-ga.

Ühes mängus on võimalik saada maksimaalselt kolmkümmend (30) punkti.

Üldhinne tuleb kajastada tuhandik-täpsusega, so kolm kohta pärast koma.

 

Peatoetaja

 • LHV

Suurtoetajad

 • Nike
 • A. Le Coq
 • Coolbet
 • Rimi

Toetajad

 • ABC Motors
 • Ramirent
 • FIFAA
 • Taisto
 • MyFitness
 • Krausberg
 • Spordihooldus
 • Eskaro

Turvapartner

 • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

 • ERR
 • Õhtuleht
 • Soccernet
 • JALKA
 • MIND Media
 • Trickster Studios

Partnerid

 • UEFA
 • FIFA
 • Kultuuriministeerium
 • Tallinn
 • EOK
 • Integratsioon

Sotsiaalpartnerid

 • SPIN
 • SOS Lasteküla